Struktur Organisasi

1

Pimpinan

Arnova Dinata

2

Wakil Pimpinan

Firdaus, S.Pd.I

3

Bendahara

Efiyenti, S.Ag Dan Elvina, S.PdI

4

Kepala Tingkat Ulya

Ice suci sri rahayu, S.Pd, M.Pd,E

5

Kepala Tingkat Whustha

Ridhayatul Mardhiyah,S.Pd.I

6

Bidang Akademik

Loli Wirtria Ningsih, S.Pd.I dan Doni Andrizal, M.Pd

7

Bidang Kesantrian

Rudi hartono, S.Pd.I, M.Pd dan Erik Firdanus, S.H.I

8

Bidang Sarana Pra Sarana

Zainal. Z, S.Pd.I

9

Bidang Humas

Irwin Setiawan, M.Hum

10

Kepala Perpustakaan

Deni Chandra. S.Iq. S.Pd.I

11

Kepala Labor

Rahmadhani, S.Pd

12

Pembina Organisasi Santri

Heru, S.Sos. Ilham Ramadhani, SE. Awaliza, SH. Desti Hendika, S.Pd

13

Pembina Asrama

Dra. Irmawati

14

Pembina Olah Raga Pramuka Dan Pospenas

Hafiz Ridwan, S.Pd

15

Pembina Muzakarah dan MQK

Donal Primayulis, S.Th.I dan Maya Susanti, S.Pd.I

16

Pengembangan Minat Dan Bakat / Kompentensi Santri

Herik, S.Pd dan Linda Wati, S.Pd

17

KTU

Lenggo Wahyuni, A. Md

18

TU

Febrina Susanti, SE dan Hilma, S.Pd

19

Pembina Forum Annisa

Radhiyatul Ulya S.Pd.I , Meri Susanti, S.Pd.I dan Rosi Kumala Dewi, S.Pd.I

20

K3

Susilawati